Har du brug for hjælp til at komme videre med dit liv?

Engang imellem støder man ind i problemer i sit liv, der kan være svære at håndtere alene, og derfor kan det være en god ide, og måske nødvendigt, at få hjælp fra en udeforstående, en terapeut, der er uddannet til at støtte mennesker i udviklingsprocesser.

Udgangspunktet er dine egne ressourcer!

Min opgave vil derfor være at støtte dig i din udviklingsproces og via psykoterapi hjælpe dig med at finde mod og styrke til forandring med udgangspunkt i dine ressourcer og potentialer.

Fokus for dit terapiforløb kan for eksempel være:

  • Angst
  • Stress
  • Depression/tristhed
  • Selvværdsproblemer
  • Vanskeligheder i relationer
  • Livskriser
  • Ønske om selvudvikling

Terapiforløbet baseres på samtaleterapi, hvor vi kan inddrage drømmearbejde, tegneterapi, kropssansning, visualisering og mindfuldness alt efter, hvad der giver mening og passer til dig og dine behov.