Metode

Fundamentet i mit psykoterapeutiske arbejde er kybernetisk psykologi, der tager afsæt i følgende metoder:

  •  Samtaleterapi
  •  Kognitivterapi
  •  Tegneterapi
  •  Kropssansning
  •  Visualisering
  •  Drømmearbejde
  •  Mindfulness

Den kybernetiske psykoterapi tager udgangspunkt i dine ressourcer, hvilket vil sige, at der i terapien fokuseres på
dine bevidste såvel som ubevidste ressourcer og potentialer frem for at fokusere på fejl og mangler. På den måde bidrager den kybernetiske psykoterapi til at skabe balance i psyken ved at åbne op for dine ressourcer og understøtte de selvregulerende og helende kræfter i dig. Sagt på en anden måde, når vi fokuserer på menneskets evner, styrker og kvaliteter og værdsætter disse, stimulerer vi vores selvhelbredende og selvudviklende egenskaber.

Mit psykoterapeutiske arbejde opfylder Psykoterapeutforeningens krav til kvalitet og etik, herunder 100% tavshedspligt. Jeg har med andre ord tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, som jeg erfarer under det terapeutiske arbejde.

Derudover er jeg i løbende supervision af al mit terapeutiske arbejde. Se mere på Psykoterapeutforeningens hjemmeside  og Vedfelt Instituttets hjemmeside.