Metode

Min opgave er at støtte dig i din udviklingsproces og via psykoterapi hjælpe dig med at finde mod og styrke til forandring med udgangspunkt i dine ressourcer og potentialer. Med det som udgangspunkt hjælper jeg dig med at komme af med ubehagelige og smertefulde tilstand, transformere svære følelser og ændre de negative mønstre, der fastholder dig og forhindrer dig i at skabe nødvendige forandringer.

Fundamentet i mit psykoterapeutiske arbejde er kybernetisk psykologi, der tager afsæt i følgende metoder:

  •  Samtaleterapi
  •  Kognitivterapi
  •  Tegneterapi
  •  Kropssansning
  •  Visualisering/hypnoterapi
  •  Drømmearbejde
  •  Mindfulness
 
 

Den kybernetiske psykoterapi tager udgangspunkt i dine ressourcer, hvilket vil sige, at der i terapien fokuseres på dine bevidste såvel som ubevidste ressourcer og potentialer frem for at fokusere på fejl og mangler. På den måde bidrager den kybernetiske psykoterapi til at skabe balance i psyken ved at åbne op for dine ressourcer og understøtte de selvregulerende og helende kræfter i dig. Sagt på en anden måde, når vi fokuserer på menneskets evner, styrker og kvaliteter og værdsætter disse, stimulerer vi vores selvhelbredende og selvudviklende egenskaber.


Mit psykoterapeutiske arbejde opfylder Psykoterapeutforeningens krav til kvalitet og etik, herunder 100% tavshedspligt. Jeg har med andre ord tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, som jeg erfarer under det terapeutiske arbejde. Læs mere om min baggrund her.

Derudover er jeg i løbende supervision af al mit terapeutiske arbejde. Se mere på Psykoterapeutforeningens hjemmeside  og Vedfelt Instituttets hjemmeside.