Profil – hvem er jeg?

Jeg brænder for terapi og for at hjælpe mine klienter til at få øget livskvalitet. I terapien vil jeg møde dig i trygge private rammer og du vil opleve, at jeg gør mig umage med, at du føler dig mødt og forstået og får noget ud af terapiforløbet.

I terapien fokuserer jeg på dine ressourcer, styrker og kvaliteter og benytter mig af flere forskellige terapeutiske metoder. Ved angstproblematikker bruger jeg eksempelvis kognitiv adfærdsterapi, der er den bedst videnskabelige evidensbaserede terapeutiske behandlingsmetode mod angst. Læs mere om mine metoder under afsnittet Metoder.

Jeg har en uddannelse som psykoterapeut fra Vedfelt Instituttet, der er godkendt af Psykoterapeutforeningen og evalueringsinstituttet Reflektor og jeg har en bachelor i administration med speciale i organisationspsykologi og en akademiuddannelse med speciale i personlighedspsykologi. Derudover er jeg uddannet hypnotisør, konfliktmægler og coach, ligesom jeg har en livslang personlig erfaring med selvudviklingsgrupper, gruppeterapi og individuel terapi. Endelig har jeg flere års erfaring med gruppeterapi for mennesker med angst, erfaring med udviklingsgruppe for kvinder og 11 års erfaring med vejledningsarbejde fra Universitetets Psykologiske Klinik samt erfaring som telefonrådgiver i Angstforeningen.

Det er vigtigt for mig at være fagligt opdateret, hvilket betyder, at jeg til stadighed er i faglig udvikling, ligesom jeg sideløbende modtager supervision på mit terapeutiske arbejde.

At være psykoterapeut MPF betyder, at jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvilket er et kvalitetsstempel og din garanti for, at jeg som psykoterapeut har den tilstrækkelige uddannelse og erfaring samt lever op til en række kriterier om grunduddannelse og erhvervserfaring.

Jeg glæder mig meget til at møde dig og hjælpe dig. Sammen kan vi håndtere dine symptomer og ændre negative mønstre, så du kan skabe og genskabe glæden og tilfredsheden i dit liv.